Listopad 2017

M #005

17. listopadu 2017 v 5:39 | Misschien |  M #365

"Lidi chtějí víc tu japonskou." Ano, protože je kvalitnější, chuťově výraznější, je víc cítit, je ohleduplnější k člověku a stojí dvakrát tolik. Jenomže já chci pít něco, čemu se říká zelený čaj. Pít. To znamená, že by mě to chuťově nemělo odpuzovat a mělo by to mít účinky zeleného čaje. Slabá chuť a minimální aroma výhodou. Už tak měním ranní rutinu, nemusím měnit ještě odrůdu čaje.

"Mensen willen meer die Japanse." Ja, omdat ze kwalitatief beter is, heeft meer smaak, ruikt intensiever, is zachter tegenover het menselijke lichaam en kost dubbel zo veel. Maar ik wil iets drinken wat maar genoemd wordt de groene thee. Drinken. Dat bevat het feit dat het niet walgelijk smaakt en dat het wel de werking van de groene thee heeft. Een zwakke smaak en een minimale geur zijn een voordeel. Ik verander al mijn hele ochtend routine, ik moet toch niet de soort van mijn thee veranderen.

M #004

16. listopadu 2017 v 10:16 | Misschien |  M #365

Komlexní sacharidy. Výborné. A potom makový koláček. Až do osmi na euforické vlně. Potom zlom a do postele v temném šedu o půl dvanácté. Beleuvenis stále bolí.

Polysacharides. Heerlijk. En dan een maanzaadkoek. Tot acht uur op de golf van euforie. Dan een breuk en naar bed in een donkergrijs om half twaalf. Beleuvenis doet steeds pijn.

Paže. Velké. Objetí. Člověk. Kůže. Pot. Teplo. Člověk. Blízkost. Dotýkat se. Hladit. Člověk. Objímat. Být objímána. Člověk.
Držet se za ruce. Dvě holčičky s maminkou. Ty bolí. Vždycky bolí. Tisknu ruku pevněji. Je prima, mít se čeho držet.
Stejné náměstí. Ahoj, ať se daří v životě. Objetí. Pusa. Vyrazit na cestu. Narovnat se. Jistý krok. Neohlížet se. Nikdy se neohlížet. Mohl bys zjistit, že jsi sám.

Armen. Grote armen. Omhelzing. Een mens. Een huid. Zweet. Warmte. Een mens. De dichtbijheid. Aanraken. Aaien. Een mens. Omhelzen. Omhelsd worden. Een mens.
Hand in hand lopen. Twee meisjes met hun mama. Ze doen zo veel pijn. Altijd. Ik druk de hand vaster. Het is geweldig een steun te hebben.
Hetzelfde plein. Hoi en veel succes met je leven. Omhelzing. Een kusje. Weggaan. Kaarsrecht. Een zekere stap. Niet omkijken. Nooit. Je zou kunnen beseffen dat je alleen bent.

M #003

15. listopadu 2017 v 9:45 | Misschien |  M #365

Nesmím zaspat. Potom jde všechno do háje. Cvičení i jídlo. Dvě proteinovky, balík švédských sušenek, Večeře, dva dorty a věneček ze Světozoru. Dopoledne jsem zabila reklamací vánočního dárku a potom IKEA. Zaprvé Švédsko, zadruhé bludiště, zatřetí připomínka stálého domova, začtvrté lidé ve skupinkách a v párech. Pryč, pryč, pryč. Na Večeři jsem jela a vydržela jsem tam dvě hodiny. Dobrý výkon. Pokud si chcete dát prima hummus nebo tak něco, tak Klub cestovatelů je určitě dobrá volba.

Ik mag me niet verslapen. Dan loopt alle in de soep. Workouts en eten. Twee proteïne bars, een doos Zweedse koekjes, Souper, twee taarten en een zoetje uit Světozor. Ik heb de voormiddag gedood met de reclamatie van een kerstcadeau en dan IKEA. Ten eerste het Zweden, ten tweede een doolhof, ten derde herinneringen aan een echte thuis, ten vierde mensen in groepen en paren. Weg, weg, weg. Ik ging voor die Souper en ik heb het twee uur uitgehouden. Een goede prestatie. Zou u trek in een goede hummus of iets dergelijks hebben, dan Klub cestovatelů is zeker een aanrader.

M #002

14. listopadu 2017 v 21:19 | misschien |  M #365

Dobrý den. Odcvičila jsem, co jsem měla a vyzvedla balíček. Tři kila, ale to teď nic není. Podařilo se mi i koupit oranžový lampion, takže prima. Tyčinka z balíčku byla super. Ještě dvě tam jsou. Jedno máslo bylo poničené, budu muset reklamovat. Nestihla jsem jít spát v čas, na titulky jsem ani nesáhla a překlad skládala v práci. Tento týden mám málo času.

M #001

13. listopadu 2017 v 9:49 | Misschien |  M #365

Změnit ranní rutinu, kterou mám od střední. Žádné lehké posilování při chystání čaje. Napít, obléct a hurá na Jillian. Výhodou je, že mám v devět odcvičeno. Tedy pokud vstávám v sedm a ne v osm, protože cukr neprospívá spánku. Malý nákup s překvapením. Konečně jsem koupila to, co sháním už půl roku. Zabalit a položit na stolek k odeslání. Kuskus, který se moc nepovedl. Ale jíst se dá a je v něm brokolice. Na jednu stranu jsem toho moc neudělala. Na druhou stranu mnohem víc než jindy. Nepoměřovat se s jinými, ale sama se sebou.
Everyone has their faults.

De ochtend routine veranderen die ik al vanaf de middelbare school heb. Geen lichte working out voordat de thee klaar is. Water, kleding en hoera met Jillian. Het voordeel is, dat mijn workout om negen uur al af is. Natuurlijk op voorwaarde dat ik om zeven uur opsta en niet om acht vanwege "de suiker is slecht voor het slapen". Kleine boodschappen doen met een verrassing. Ik heb eindelijk iets gevonden waarnaar ik al een half jaar op zoek ben. Inpakken en op een tafeltje te leggen om later te sturen. De couscous, die niet bepaald meeviel. Maar het kan wel gegeten worden en er zit broccoli erin. Aan de ene kant heb ik niet bepaald veel gedaan. Aan de andere kant veel meer dan gewoonlijk. Niet met de anderen vergelijken maar uitsluitend met zichzelf.
Everyone has their faults.

M #000

12. listopadu 2017 v 11:04 | Misschien |  M #365

Noc před dalším pokusem. Cukr prospívá heroismu. Čtyři banány. Sklenička jahodové marmelády, kakao, směs na výrobu kaše. Chutnalo to dobře. Následky znám. Moc dobře. Nachystat si na noc plný džbán vody. Ráno bude prázdný. Cukr prospívá heroismu. Cukr nepřeje spánku. Trávení potřebuje tekutiny. Krok z komfortní zóny. Ta moje vlastně moc komfortní není. Další pokus. Dotáhnu to na 54? Nebo aspoň na 60? Rozhodla jsem se něco chtít. Ne tři přání. Ne jedno. Chci přátele. Chci dostudovat. Chci zhubnout. Chci prima práci. Musím už začít něco dělat. Jsem v té své ochranné bublině už moc dlouho. A nepomáhá to. Začít se snažit. Zase. Zase ta myšlenka, jak dlouho to vydrží. You can do it.
Chystají se opilí na ranní kocovinu?

Een nacht voor de volgende poging. Suiker is goed voor het heroïsme. Vier bananen. Een glasje aardbeienjam, cacao, instante pap. Het was lekker. De gevolgen ken ik al. Te goed. Een kannetje water voorbereiden. Voor de nacht. 's Ochtends zal het weer leeg zijn. Suiker is goed voor het heroïsme. Suiker is slecht voor het slapen. De vertering heeft vloeistoffen nodig. Een stap uit de comfortzone. Hij is eigenlijk niet bepaald comfort. Een andere poging. Zal ik het 54 bereiken? Of ten minste 60? Ik heb besloten om iets te willen. Geen drie wensen. Geen één. Ik wil vrienden. Ik wil afstuderen. Ik wil afvallen. Ik wil een leuke baan. Ik moet beginnen iets te doen. Ik zit te lang in mijn beschermblaasje. En het helpt niet. Beginnen met het streven. Weer. Weer het gedachte, hoe lang zou het volhouden. You can do it.
Bereiden de dronkaards zich op de kater van ochtend voor?