Červenec 2012

Článek 14 (2)

14. července 2012 v 23:11 | Arkadina
Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit.

Stejné místo. Stejný čas. Jiný rok. Bez čoček. Pohovka v kuchyni. Tma. Noc. Jen v uších hudba. Ta tichofobie. Četla jsem loni dlouho do noci. Abych potom neležela bezmocně v posteli dlouho. Aby únava byla rychlejší než slzy.

Článek 14 (1)

8. července 2012 v 19:06 | Arkadina
Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.

Třeba teď jsem šťastná. Usmívám se. Doma pochopili, že nesnídám. K jídlu jen to, co mi nachystali. Dvě a půl hodiny na bruslích. Schůzka s panem letcem. Někdy mi s ním bývá opravdu dobře. Déšť. Bouřka. Blesky. Hromy. Kroupy. Umývat se a slyšet kapky deště na střešním okně. A četba knihy. Štěstí. Na jak dlouho? Do prvního zklamání a uklouznutí.

Článek 13

6. července 2012 v 14:52 | Arkadina
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

Welcome again. Hello my little girl. How are you today?
Abstinenční příznaky. Nucená a chtěná abstinence. Ruce se netřesou, na to je příliš krátká. Únava a pocity na zvracení. Touha po jídle a nechuť k němu. Bolest hlavy. Hlavně neumřít. Neříkat ráno v posteli hodinu ne a nechci. Stejně budu muset jíst. Jak se za několik hodin vrátím domů. Nebo budu mít dostatečnou vůli? Já a vůle? To už je špatný a stokrát ohraný vtip.