Červen 2012

Článek 12 (3)

17. června 2012 v 18:15 | Arkadina
Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.

Vypadá to jako život. Pražský hrad, Karlův most, oběd v Country life, spánek ve vlaku. Dlouhý výlet s panem letcem. Další nalezené cache. Film. Divadlo. Nuda na druhou. Ale poslední písnička byla dobrá. Dvě hodiny na bruslích. Spálené ruce. Pád na bruslích. Výsledek kombinace neschopnosti zastavit a neschopnosti ovládat psa. Obě jsme byly vinny. Jenom já se zapomněla zeptat, zda je pes v pořádku. To mě na tom mrzí. Ale aspoň jsem vyzkoušela chrániče. Chrání dobře. Spálený obličej. Alespoň pan otec nemůže tvrdit, že jsem bledá, protože nejím maso. Poslední dobou jeho oblíbené téma. Dokonce mne požádal, abych si, až budu u doktora, nechala udělat krevní testy na množství bílkovin v krvi. Blá, blá, blá. Sezení u řeky pod mostem (potřeba chladu, nikoli inspirace bezdomovectvím v Praze) a četba Joe Kluzáka. Řeka je strašně hlasitá. Přemýšlím, co budu číst potom. Nevím, čím začít. Pokračovat ještě nizozemskou literaturou, kterou mám doma na půjčovanou, nebo se vrhnout na něco jiného? Třeba:

Článek 12 (2)

10. června 2012 v 21:34 | Arkadina
Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.

Jednou. Dvakrát. Třikrát. A potom jsem už přestala počítat. Kolikrát se chtěl zabít? A kolikrát to předstíral? Podle mne jsou ty cifry stejné. A přesto mne to deptá. Co když to udělá? Bude to má vina? Nebude. Některé věci prostě nezvládám. A někomu po iksté rozmlouvat změnu statusu není mé hobby. Prostě se tím už nevzrušuju. Věřím v happy end.

Článek 12 (1)

2. června 2012 v 11:55 | Arkadina
Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

Fajn. Nevím, proč mám sklon začínat článek citoslovcem nebo jiným výrazem s nulovou vypovídající hodnotou. Nicméně možná takový zvyk ani nemám, ale nechci se zatím dívat na blog, protože bych přišla o perfektní příležitost, začít článek úvahou na libovolné téma.